Referentie ontvangen na ontruiming en opknappen appartement